Salantų dvaro vartai

  • Spausdinti

Nežinomas fotografas. © LLMA, F. 306. Ap. 1 B. 917.Anksčiau Salantų miestą su dvaro sodyba jungianti gatvė vadinosi Dvaro (dabar Dariaus ir Girėno g.) gatvė. Į dvarą vedė mūriniai pagrindiniai įvažiuojamieji dvaro vartai, kurie stovėjo dabartinės Dariaus ir Girėno gatvės kelyje, atkarpoje tarp namų Nr. 15 ir Nr. 17. Pro juos, spėjama, dar XIX a. riedėjo dvarininkų karietos, atvykdavo dvaro svečiai. Kada jie buvo pastatyti, nežinia. Reiktų manyti, kad jie iškilo XIX a. pirmoje pusėje, Salantų dvarą valdant Gorskiams. Apie šį Salantų dvaro ribas žymėjusį objektą bei jo reikšmę miestui žinių neišliko. Šiandien yra žinomos tik dvi XX a. pirmos pusės nuotraukos, kuriose užfiksuoti autentiški pagrindiniai dvaro vartų, o kitoje - dvaro kiemo vartų fragmentai. Dar viena nuotrauka daryta XX a. antroje pusėje, kurioje užfiksuotas jau visiškai apiręs dvaro vartų arba dvaro tvoros mūrinis stulpas.

Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.Vartus sudarė: keturi tinkuotų raudonų plytų mūro stulpai su keturšlaičiais, piramidiniais tinkuotais stogeliais – du aukštesni įvažiavimo vartams ir du žemesni varteliams.

Iki mūsų dienų dvaro vartų neišliko. Dvaro vartų stulpai buvo nugriauti sovietmečiu, greičiausiai kai buvo griaunami dvaro pastatai arba tiesiog ėmus platinti važiuojamąją Dariaus ir Girėno gatvės dalį.

Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.2008 m. Salantų mieste vyko elektros kabelių klojimo požeminiai darbai. Tuo pačiu metu, paveldosaugos specialistai vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir elektros kabelių klojimo darbų archeologinius žvalgymus. Kasant tranšėjas elektros kabelių paklojimui Dariaus ir Girėno gatvėje tarp namų Nr. 15 ir Nr. 17 (šalia šventoriaus tvoros) buvo iškastas plytų mūro luitas. Tačiau darbus vykdę darbininkai, o taip pat ir paveldosaugos specialistai neatkreipė dėmesio ir net neįtarė, kad iškasė vieno iš keturių buvusių pagrindinių dvaro vartų stulpų viršutinę dalį - keturšlaitį, piramidinį tinkuotą stogelį.P. Vaniuchino nuotr., 2008.

Iki šių dienų nėra išlikusių žinių apie dvaro tvorą. Reiktų manyti, kad kadaise visa Salantų dvaro sodyba arba dalis jos buvo aptverta tvora, o pašaliniams į aptvertą teritoriją patekti būdavo griežtai draudžiama. Tikėtina, kad sodybą juosė mūrinių stulpų ir medinių statinių tvora, tačiau šiandien šių faktų istoriniais dokumentais nepavyko patvirtinti. Tik dėl vieno nekyla abejonė, kad dvaro parką kadaise tikrai juosė tvora, o į jį buvo galima patekti tik pro dvaro mūrinius vartus. Apie tai nekartą liudijo senos kartos salantiškiai.