Gorskių dvaro biblioteka ir archyvas Salantuose

Nežinomas fotografas. © Žemaičių vyskupystės muziejaus nuotrauka, GEK 2071.Salantų dvaras, priklausęs Gorskių giminei, buvo garsus ne tik dėl juose rezidavusių šeimininkų – turtingų ir įtakingų dvarininkų, bet ir dėl sukauptų kolekcijų ir rinkinių.
XIX a. Salantų dvarą garsino nepaprastai vertinga Leopoldo Gorskio, vėliau atitekusi jo sūnui Konstantinui Gorskiui, biblioteka ir archyvas. Apie biblioteką žinių išliko labai nedaug. To meto istoriniai šaltiniai, apie biblioteką, užsimenama tik kaip apie egzistuojantį faktą. Istoriniuose dokumentuose, nepavyko aptikti išsamaus bibliotekos ir jos inventoriaus aprašymo. Apie čia buvusius sukauptus leidinius ir meno vertybes šiandien belieka tik spėlioti.

Kai kurie istoriniai šaltiniai ir laiškai rašyti L. Gorskiui rodo, kad biblioteka buvo nepaprastai didelė ir turtinga. Iš jos knygų skolindavosi net pats Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Bibliotekoje buvo sukaupta nemažai retų ir vertingų leidinių prancūzų, vokiečių, lenkų ir kitomis kalbomis. Čia reikėtu paminėti XVI-XVII a. olandų spaustuvininkų Elzevyrų leidinius. Taip pat bibliotekoje būta Lenkijos karalių ir LDK kunigaikščių duotų privilegijų ir raštų didikams Vainoms ir Gorskiams, Žemaičių vyskupų ir LDK didikų laiškų, pačių Gorskių rašytų dienoraščių bei atsiminimų rankraščių. Iki šiol sunku butų įvardyti tikslų sukauptų leidinių ir rankraščių skaičių, kurie buvo saugomi Gorskių šeimos bibliotekoje. Taip pat sunku yra nustatyti, kokios tematikos leidinių buvo sukaupta daugiausia. Iki šiol lieka neaišku ir ar dvare buvo sudarytas bibliotekos katalogas, kuris galėtų pateikti išsamesnę ir tikslesnę informaciją apie leidinius buvusius Gorskių dvaro bibliotekoje.

Biblioteka garsėjo ne tik vertingais leidiniais. Joje buvo sukaupti dideli mineralų ir geologinių iškasenų rinkiniai, didelė vabzdžių kolekcija. Nepaprastai brangi buvo numizmatikos kolekcija, kurią sudarė retų monetų ir senovinių medalių rinkiniai. Biblioteką puošė graikų ir romėnų keramika.
Salantų dvaro bibliotekoje, Gorskiai turėjo nemažą paveikslų kolekciją, kurių daugumą sudarė didikų Vainų, Zavišų ir Gorskių šeimos portretai. Tačiau ir apie juos, inventoriai užsimena labai nedaug.

Apie kai kuriuos portretus, priklausiusius Salantų dvarui, pavyko aptikti Šaukėnų dvarininko Antano Gorskio užrašuose. Juose aprašydamas šeimos paveikslus, aprašo du portretus priklausiusius Salantų dvarui. Aprašydamas, Petygorsko vėliavininko Mykolo Vainos ir LDK taurininko Leono Gorskio portretus, dvarininkas pažymi, kad jie yra atvežti iš Salantų dvaro.
Reikia pažymėti, kad XIX a. Gorskiai bibliotekai ir archyvui pastatė mūrinį pastatą.

1864 m. Varšuvoje žuvus Konstantinui Gorskiui ir nepalikus įpėdinių, Salantų dvaras atiteko brolio Alberto dukterims, kurios apie 1870 metus, dvarą pardavė kunigaikščiui Bogdanui Oginskiui. Greičiausiai dvaras buvo parduotas kartu su Gorskių bibliotekoje ir archyve kauptomis kolekcijomis ir rinkiniais. Tokį faktą paliudija 1904 m. Šaukėnų dvarininko Tomašo Gorskio rašytas laiškas B. Oginskiui. Laiške T. Gorskis prašo šeimos portretų iš Salantų dvaro archyvo.

Salantų dvaro, B. Oginskio valdos, 1897 m. sudarytame inventoriuje nurodoma, kad dvare yra mokslo kabinetas ir biblioteka. Mokslo kabinete stovėjo trys stiklinės spintos, kurios buvo užantspauduotos. Jose buvo sudėti archeologiniai ir kiti rinkiniai. Kitose dviejose didelėse stiklinėse spintose buvo sudėtos kriauklių kolekcijos. Nurodoma, kad jose buvo 10 didelių kriauklių, 1069 įvairių dėžučių su kriauklėmis ir 186 įvairių dėžučių tuščių. Bibliotekoje prie sienų buvo juodai dažytos lentynos, kuriuose buvo sudėtos knygos prancūzų, lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Bibliotekoje buvo 1595 įrištų ir 408 neįrištų knygų, 17 herbynų, genealoginis medis, pergamentų rinkinys, 5 maži ir 2 dideli planai, kabojo 6 paveikslai ir 13 portretų. Nekyla abejonių, kad inventoriuje minimos kolekcijos ir gal būt bibliotekos knygos anksčiau priklausė Gorskių šeimai.

Iki Pirmojo pasaulinio karo, dalis Salantų dvaro bibliotekos atsidūrė Oginskių bibliotekoje Plungėje. Iš čia dalis bibliotekos rinkinių pateko į Vytauto Didžiojo Universitetą ir Valstybinį centrinį knygyną.

Gorskių biblioteka buvo išsklaidyta. Šiuo metu bibliotekos knygų galima rasti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose ir kitur.