Namų ūkio kursai Salantuose

  • Spausdinti

Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.Iš Žemės ūkio rūmų organizuojamų specialiųjų kursų labai didelio susidomėjimo susilaukė nuo 1928 m. pradėti ruošti namų ūkio kursai ūkininkėms. Tai buvo Lietuvos kaimo moterų švietimo naujovė. Kursuose buvo dėstoma virimas, kepimas, maisto produktų konservavimas, namų tvarka, skalbimas, daržininkystė, sodininkystė ir kai kurie bendrojo lavinimo dalykai, kaip antai higiena. Labai greitai šis darbas išsiplėtė. Bendrojo pobūdžio kursai moterims subiro į teminius, specialiosios paskirties trumpalaikius kursus, kaip virimo, kepimo, konservavimo ir panašiai.

1937 m. rugsėjo mėnesį Žemės ūkio rūmai Salantuose surengė mezgimo kursus, kuriems vadovavo J. Vosyliūtė. Juos lankė daugiau nei 40 asmenų. Kursus baigė ir diplomus gavo virš 20 mergaičių, o spalio 11 d. buvo surengta rankdarbių paroda.

1938 m. rugsėjo 20 d. Žemės ūkio rūmai Salantuose (Joanos Venckutės namuose, Vilniaus g. 14) surengė 3 mėnesių nemokamus namų ūkio kursus ūkininkėms ir šeimininkėms. Užsiregistruoti į kursus buvo galima Kretingos apskrities agronomo arba Salantų valsčiaus savivaldybės raštinėje. Kursus galėjo lankyti ūkininkės ir ūkininkaitės nejaunesnės nei 16 metų, mokančios skaityti ir rašyti. Kursuose buvo mokoma: namų tvarka, konservavimas, kepimas, rankdarbiai, skalbimas, pienininkystė, naminių gyvulių ir paukščių priežiūra, daržininkystė, paukščių ūkis, kooperacija, virimas ir mityba, vaikų auklėjimas ir elgesys, higiena.