Svarbesnės Salantų datos ir įvykiai

  • Spausdinti

1556 m. Pirmą kartą paminėtas Skilandžių vardas.

1603 m. Mikalojus Pasamovskis Skilandžiuose pastatė šv. Mikalojaus titulo bažnyčią.

1626 m. Skilandžių dvarą įsigijo Žemaitijos seniūnė Elžbieta Valavičienė.

1628 m. Elžbieta Valavičienė Skilandžius užrašo vyriausiam sūnui iš pirmos santuokos Stanislovui Kazimierui Vainai.

1629 - 1785 m. Skilandžių – Salantų dvarą valdo Vainų giminė.

1630 m. Mikalojus Pasamovskis bažnyčiai užrašė Ablingos, Laigių ir Ližių kaimus.

1630 m. Prie bažnyčios įsteigta parapinė mokykla.

1640 m. Skilandžiai vadinami Salantais.

1646 m. Stanislovas Kazimieras Vaina su žmona prie bažnyčios įsteigia keturias mansijonarijas.

1655 – 1660 m. Salantai nukentėjo per Šiaurės karą.

1667 m. Vladislovas Vaina pastatė naują bažnyčią Salantuose.

1668 m. Salantai vadinami miestu.

1668 m. Įsteigta pirmoji Sopulingosios Švč. Mergelės Marijos altarija.

1675 m. Salantų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia konsekruojama.

1683 m. Salantai degė.

1675 m. Salantų dvaro valdas pasidalina Vladislovas ir Motiejus Vainos.

1700 – 1721 m. Salantai nukentėjo per Šiaurės karą.

1702 m. Salantuose apsistojo švedų kariuomenė.

1710 m. Salantai nukentėjo per maro epidemija.

1724 m. Vainos ir Oginskiai pastato naują Salantų bažnyčią.

1734 m. Įsteigta antroji Švč. Trejybės altarija.

1746 m. Augustas III suteikia Salantams prekymečių privilegiją.

1750 m. Salantų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia konsekruojama.

1778 m. Salantai degė.

1779 m. Salantai degė.

1785 - 1864 m. Salantų dvarą valdo Gorskių giminė.

1817 m. Salantai degė.

1823 – 1830 m. Salantuose veikė Stanislovo Čerskio raižykla.

1824 m. Leopoldas Gorskis Gargždelės kapinėse pastatė mūrinę šv. Barboros koplyčią.

1830 m. Stanislovas Čerskis Salantuose parašė ir Vilniuje išleido knygą „Žemaičių vyskupystės aprašymas“.

1831 m. Salantus užima sukilėliai.

1842 m. Salantai degė.

1865 m. Salantuose įsteigiama valdiška rusų mokykla.

1868 m. Salantuose įsteigiama vaistinė.

1870 m. Salantų dvarą įsigyja kunigaikštis Bogdanas Oginskis.

1880 m. Salantuose įkuriamas paštas.

1905 m. Pranciškus Motiejus Urbonavičius Salantuose įsteigė vartotojų bendrovę „Kaukas”.

1905 – 1928 m. Aleksandras Bendikas Salantuose leido ūkininkų kalendorių „Keleivis”.

1906 m. Pradėta statyti neogotikinio stiliaus bažnyčia.

1906 m. Pranciškus Motiejus Urbonavičius įsteigė Salantų „Saulės” skyriaus mokyklą mergaitėms.

1911 m. Pašventinta neogotikinio stiliaus bažnyčia.

1915 m. Salantus užima vokiečiai.

1918 – 1950 m. Salantai buvo valsčiaus centras.

1918 m. Salantų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia kosekruojama.

1918 – 1919 m. Salantuose veikė revoliucinis komitetas.

1918 – 1951 m. Salantuose veikė pradinė mokykla.

1926 m. Salantai degė.  

1927 m. Pastatyta neogotikinio stiliaus Gaidžio koplyčia.

1928 m. Salantų parke pastatytas Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio paminklas.

1929 m. Salantuose įvyksta pirmosios oficialios futbolo rungtynės.

1931 m. Salantuose prie tilto pastatomas „Pavasaris” kuopos penkiolikos metų gyvavimo paminklas.

1932 m. Pastatyta nauja pradžios mokykla.

1938 m. Atidarytas Salantų sveikatos punktas.

1941 m. Į Salantus įžengė hitlerininkų kariuomenė.

1942 m. Įsteigtas Skuodo gimnazijos Salantų skyrius (progimnazija).

1943 – 1949 m. Salantuose veikė gimnazija.

1944 m. Į Salantus įžengė sovietų kariuomenė.

1947 m. Salantų tarybinių karių kapinėse ant postamento pastatomas sovietinis tankas.

1948 m. Atidarytas gimdymo skyrius.

1949 m. Gimnazija pradėta vadinti Salantų vidurine mokykla.

1950 m. Salantai gauna miesto teises.

1950 m. Sudarytas Salantų rajonas iš 24 apylinkių.

1951 m. Vietoj gimdymo skyriaus įkurta ligoninė.

1951 – 1959 m. Salantuose leidžiamas laikraštis „Stalino vėliava”.

1952 m. Pastatytas kino teatras „Už taiką“.

1954 m. Keičiasi Salantų rajono ribos.

1958 m. Buvusioje žydų sinagogoje įrengti nauji kultūros namai.

1959 m. Panaikintas Salantų rajonas.

1959 m. Ligoninė reorganizuota į Salantų apylinkės ligoninę.

1960 m. Salantai tapo Kretingos rajono pavaldumo miestu.

1960 m. Atidaryta aštuonmetė bendrojo lavinimo mokykla – internatas.

1961 m. Pastatyta nauja vidurinė mokykla.

1965 m. Pradėta statyti nauja mokykla – internatas.

1968 – 1998 m. Salantuose veikė Alekso Gapanavičiaus muziejus.

1973 m. Įsteigta Salantų pagalbinė mokykla – internatas.

1988 m. Atidaryta nauja ambulatorija ir vaistinė.

1989 m. Salantų parke atstatytas Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio paminklas.

1989 m. Salantuose prie bažnyčios pastatytas Lietuvių tautos kančių atminimui 1941 -1952 paminklas.

1991 m. Salantų tarybinių karių kapinėse nuo postamento nukeliamas sovietinis tankas.

1991 m. Pradėta statyti nauja ligoninė.

1992 m. Įsteigtas Salantų regioninis parkas.

1992 m. Pagalbinė mokykla – internatas reorganizuota į specialiąją internatinę mokyklą.

1996 m. Salantams suteikiamas herbas.

1996 m. Salantuose prie seniūnijos pastatyta Salantų simbolio – medinė gaidžio skulptūra.

1997 m. Įsteigta Salantų regioninio parko direkcija.

1998 m. Atidaryta nauja ligoninė.

2004 m. Kultūros namai reorganizuoti į Salantų kultūros centrą.

2005 m. Specialioji internatinė mokykla reorganizuota į specialiąją mokyklą.