Dėkojame

vilnietei Liudai Neverauskaitei Kazlauskienei už nuotraukas;

vilnietei Janinai Kaušylaitei Kuodienei už nuotraukas;

klaipėdiškiai Indrei Mažūnaitei Žvinklienei už nuotraukas;

erlėniškei Valentinai Budrienei už nuotraukas;

salantiškei Danutei Bušmienei už nuotraukas;

vilniečiui Vytautui Būdai už nuotraukas;

maskviškiui Sergėjui Zikui už nuotraukas;

salantiškiui Jonui Beniušiui už nuotraukas;

salantiškiui Vaclovui Kaubriui už nuotraukas;

salantiškei Almai Preibienei už nuotraukas;

salantiškiui Aurimui Rapaliui už nuotraukas;

kretingiškei Ritai Nagienei už nuotraukas;

kretingiškiui Romualdui Beniušiui už nuotraukas;

salantiškiui Arvydui Gurkšniui už nuotraukas ir bendradarbiavimą;

kretingiškiui Kaziui Vasiui ir Salantų regioninio parko direkcijai už nuotraukas;

Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjui Juliui Kanarskui už nuotraukas;

Žemaičių vyskupystės muziejui už nuotraukas;

Taip pat visiems, paremiantiems šią svetainę SMS žinute.