Pavasarininkai

Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Salantų kuopos nariai bažnyčios šventoriuje. Salantai, 1928 m.

Fot. S. Jonutis Nuotr. iš D. Bučmienės archyvo.

 
Sustabdyti demonstraciją
Pradėti demonstraciją
Atnaujinti
Uždaryti langą
Kitas paveikslėlis