Provizorius Jurgis Bučmys

Jurgio Bučmio laidotuvių prie Salantų (Gargždelės) kapinėse iškastos kapo duobės. Į dešinę nuo pamokslą sakančio kunigo stovi klierikas J. Maksvytis, J. Bučmio žmonos brolis, ir Salantų parapijos klebonas Stanislovas Mažeika. Salantai, 1935 06 15.

Nežinomas fotografas. © Kretingos muziejaus nuotrauka, IF 4872.

 
Sustabdyti demonstraciją
Pradėti demonstraciją
Atnaujinti
Uždaryti langą
Kitas paveikslėlis