Katalikiškos organizacijos
 
Salantų vaikų "Angelo sargo" pulko nariai su kun. Stanislovu Mažeika (viduryje). Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų vaikų "Angelo sargo" pulko nariai su kun. Stanislovu Vaiteliu ir kun. Stanislovu Mažeika. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų vaikų "Angelo sargo" pulko nariai su kun. Stanislovu Vaiteliu. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų vaikų "Angelo sargo" pulko nariai su kun. Albertu Novodzelskiu ir kun. Stanislovu Jocu. Salantai, apie 1930. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų vaikų "Angelo sargo" pulko nariai su kun. Stanislovu Jocu. Salantai, apie 1931. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su kunigais. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su kunigais prie mašinos. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su kunigais. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Salantų kuopos nariai su prelatu Prancišku Urbonavičiu. Salantai, 1932. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Salantų moterų kuopa su kun. Stanislovu Jocu. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su kunigais. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su kunigais prie klebonijos. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Salantų moterų kuopa su kun. Stanislovu Jocu. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų Tretininkų kongregacijos nariai su kun. Albertu Novodzelskiu. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotrauka iš Vidmanto Kungio archyvo.
Katalikiškos organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai su prelatu Prancišku Urbonavičiu. Salantai, XX a. 2 deš. Nežinomas fotografas. Nuotrauka iš Vidmanto Kungio archyvo.
organizacijos
 
Salantų parapijos visuomenininkai su kun. Stanislovu Vaiteliu prie klebonijos. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
organizacijos
 
Salantų parapijos visuomenininkai su kun. Stanislovu Mažeika ir kun. Stanislovu Vaiteliu prie klebonijos. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
organizacijos
 
Salantų parapijos katalikiškų organizacijų nariai karietoje prie klebonijos. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
organizacijos
 
Salantų parapijos visuomenininkai su kunigu ir chorvedžiu Stanislovu Danilevičiu (III iš kairės) prie mašinos šventoriuje. Salantai, XX a. 3 deš. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.
Pavasarininkai
 
Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Salantų kuopos nariai bažnyčios šventoriuje. Salantai, 1928 m. Fot. S. Jonutis Nuotr. iš D. Bučmienės archyvo.
 
 
Powered by Phoca Gallery