zydai
 
Salantų batų dirbtuvių savininko Balono Šmuilio (stovi prie sienos) ir batsiuvių portretas. Iš dešinės 3 sėdi Ignas Jucys. Salantai, apie 1928 m. Nežinomas fotografas. © Kretingos muziejaus nuotrauka, IF 371.
zydai
 
Salantiškio žydo Moušos Singlerio (1914-1943) (stovi viduryje) batų dirbtuvėje. Salantai, 1934 m. Nežinomas fotografas. © Kretingos muziejaus nuotrauka, IF 374.
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus nariai. Iš kairės: I - Šmuel Markoševič, II - Mošė Segal, III - Ben Zion Bernštein, IV - Chaja Marok, V - Eta Riv, VI - Dov Levitak, VII ...
nariai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus nariai. Salantai, 1935 IX 22. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6512, r.n. 01254tn.
zydai
 
Žydų organizacijos „Hashomer HaTsair“ (jaunasis sargybinis) Salantų būrys. Salantai, 1933 XVIII 12. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6367, r.n. 01180tn.  
zydai
 
Žydų organizacijos „Hashomer HaTsair“ (jaunasis sargybinis) vasaros stovyklos dalyviai Salantuose. Salantai, 1934. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6332, r.n. 01152tn.  
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ Salantų skyriaus nariai su svečiais. Salantai, 1935 VII. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6197, r.n. 00688tn.  
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus nariai. Salantai, 1934 V 24. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6196, r.n. 00691tn.
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus tikrieji nariai. Salantai, 1934 VIII 24. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6194, r.n. 00687tn.
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechaluc“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus nariai. Salantai, 1935. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6193, r.n. 00686tn.  
zydai
 
Žydų organizacijos „Hechalutz“ (pionierių ruošimo Palestinos kolonizacijai) Salantų skyriaus nariai. Salantai, 1934 VII 4. Nežinomas fotografas. © Beit Lohamei Ha-Getaot nuotrauka, k.n.6192, r.n. 006369tn.  
klafas
 
Paskutinio Salantų rabino M. H. Klafo sūnus Judelis (Julianas) Klafas (1911 VII 03-1991), kuris 1927 m. emigravo į Pietų Afrikos Respubliką ir taip išvengė holokausto. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Zaros Klaf šeimos archyvo.
klafas
 
Salantų rabino Mejerio Hiršo Klafo sūnūs. Pirmas iš kairės Judelis Klafas. Kaunas, XX a. 2 dešimtmetis. Brolių Rubinų fotoateljė Kaune. Nuotr. iš Zaros Klaf šeimos archyvo.
klafas
 
Paskutiniojo Salantų rabino Majerio Hiršo Klafo vaikai. Salantai (?), XX a. 2 dešimtmetis. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Zaros Klaf šeimos archyvo.
klafas
 
Paskutinis Salantų rabinas Mejeris Hiršas Klafas (1873, Kelmė - 1941, Salantai) žuvęs holokausto metu Salantuose. Salanatai (?), XX a. 2-3 dešimtmetis. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Zaros Klaf šeimos archyvo.
klafas
 
Paskutinio Salantų rabino M. H. Klafo žmona Hana Taubaitė Klafienė (Judelio duktė) (1872, Salantai - 1918, Salantai) su dukra. Raseiniai, XX a. 1-2 dešimtmetis. Fotografas Chaimas Izraelis Zaksas. Nuotr. iš Zaros Klaf šeimos archyvo....
Abelman
 
Salantiškė Basia Abelmanaitė Jenkelovičienė (išsigelbėjusi per 1941 m. holokaustą Salantuose) su vyru. Kaunas, XX a. 5-6 dešimtmetis. Fotografas Foto studija Balys (Kaunas). Nuotr. iš LLMA F.306, Ap.1, B.920, L.1 (Vytauto Būdos fonda...
Gabriel Feinberg
 
Salantų rabinas Gabrielius Feinbergas (1825, Balbieriškis-1905, Klaipėda). Iš leidinio: Yaakov David Kamzon, Yahadut lita: tmunot ve-tsiyunim (Lithuanian Jewry: its history in pictures. Jerusalem: Mossad Harvak Kook, 1959), p. 141.
Mordechajus Rabinovicius
 
Salantų rabinas Mordechajus Icchakas Rabinovičius (1856, N. Žagarė-1920, Klaipėda). Iš leidinio: Yaakov David Kamzon, Yahadut lita: tmunot ve-tsiyunim (Lithuanian Jewry: its history in pictures. Jerusa...
 
 
Powered by Phoca Gallery