Provizorius Jurgis Bučmys
 
Provizorius Jurgis Bučmys su žmona Monika Maksvytyte-Bučmiene ir sūnumi Gediminu Juozu Jurgiu. XIX a. 2 deš. I pusė. Nežinimas fotografas. Nuotrauka (skaitmeninė) iš Rolando Bučmio asmeninio archyvo.
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Jurgio Bučmio vaistinės ir gyvenamojo namo statyba Plungės (dabar Žemaitės g. 4) gatvėje Salantuose. Dešinėje pusėje ant rąstų stovi J. Bučmys. Kairėje pusėje sėdi J. Bučmio žmona Monika Maksvytytė-Bučmienė su sūnumi Gediminu Juozu Jurgiu. Salantai, 1926 m.
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Prie statomo Jurgio Bučmio vaistinės ir gyvenamojo namo pastato Plungės (dabar Žemaitės g. 4) gatvėje Salantuose stovi statybininkai ir provizorius J. Bučmys (6 iš kairės). Salantai, 1927 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš P. Vaniuch...
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Salantų smulkaus kredito draugijos banko tarybos ir valdybos nariai prie Salantų valsčiaus administracinio pastato. I eilėje iš dešinės sėdi: 5 - revizijos komisijos narys, provizorius Jurgis Bučmys. Salantai, 1929 m.
Provizorius Jurgis Bučmys
 
1930 m. Vytauto Didžiojo komiteto Salantų skyrius. Valdybos pirmininkas Jurgis Bučmys (ovalus portretas kairėje). Salantai, 1930 m. Nežinomas fotografas. Nuotrauka iš Vytauto Didžiojo mirties 500 metų ...
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Jurgio Bučmio laidotuvių dalyviai šalia iš Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios išnešamo karsto.  Ant velionio karsto padėta šaulių sąjungos uniforminė kepurė ir kardas. Salantai, 1935 06 15. Nežinomas fotogra...
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Jurgio Bučmio laidotuvių dalyviai šalia velionio kapo duobės Salantų (Gargždelės) kapinėse. Salantai, 1935 06 15. Nežinomas fotografas. © Kretingos muziejaus nuotrauka, IF 4872.
Provizorius Jurgis Bučmys
 
Jurgio Bučmio laidotuvių prie Salantų (Gargždelės) kapinėse iškastos kapo duobės. Į dešinę nuo pamokslą sakančio kunigo stovi klierikas J. Maksvytis, J. Bučmio žmonos brolis, ir Salantų parapijos klebonas Stanislovas Mažeika. Salantai, 1935 06 15.
 
 
Powered by Phoca Gallery