Laisvamanis Jurgis Būda
 
Žvainių seniūnas, Salantų ūkininkų smulkaus kredito draugijos narys, kalvis Jurgis Būda (1887 XI 10 - 1941 VI 27), sušaudytas  vokiečių nacistų, kaip laisvamanis, pirmosiomis II pasaulinio karo dienomis. Salantai, 1941 m. Nežinomas f...
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Jurgio Būdos šeimos namo statyba Plungės g. Nr. 13 (dabar Žemaitės g. Nr. 9), Salantuose. Salantai, 1928 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Jurgio Būdos kalvėje Plungės g. 13 (dabar Žemaitės g.) Salantuose. Prie priekalo su kūju stovi Juozas Petružis, šalia Juozas Būda, priklaupęs - Jurgis Būda, šalia - Vincas Kęstutis Būda. Salantai, apie 1935 m. Nežinomas fotografas. N...
Laisvamanis Jurgis Būda
 
J. Būdos namas Plungės g. Nr. 13 (dabar Žemaitės g. Nr. 9), Salantuose. Salantai, apie 1938 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
J. Būdos šeimos nariai prie savo namo Plungės g. Nr. 13 (dabar Žemaitės g. Nr. 9), Salantuose. Salantai, XX a. 3 deš. antra pusė. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Jurgis Būda su žmona Julija Laukyte Būdiene prie lango savo namuose. Salantai, apie 1938 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Knygnešio Juozapo Laukio duktė Julija Laukyte Būdiene prie lango savo namuose. Salantai, apie 1938 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Salantų jaunųjų ūkininkų ratelis. J. Būdos vaikai pina vainikus. Salantai, 1939 m. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
J. Būdos vaikai (iš dešinės išsirikiavę pagal amžių stovi): Kazimiera (1911), Juozas (1916), Danutė (1918), Gediminas (1920), Vincas Kęstutis (1922), Algirdas (1925), Vytautas (1928). Salantai, apie 1932 m. ...
Laisvamanis Jurgis Būda
 
J. Būda (stovi pirmas iš kairės) su vaikais savo kieme. XX a. 3 deš. antra pusė. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos archyvo.
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Jurgio Būdos ir Igno Petreikio sušaudymo vieta ir kapas, šalia buvusios Mašinų ir traktorių stoties (MTS), prie buvusių Salantų dvaro pagalbinių pastatų (dabar Dariaus ir Girėno g. Nr. 23 ) Salantuose. J. Būdos ir I. Petreikio palaikai perlaidoti Gargždelės kapinėse
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Būsimasis kalbininkas Vytautas Būda prie tėvo Jurgio Būdos ir Igno Petreikio sušaudymo vietos ir kapo Salantuose. J. Būdos ir I. Petreikio palaikai perlaidoti Gargždelės kapinėse 1952 VII 13. Salantai, 1944 XI 07. Nežinomas fotografa...
Laisvamanis Jurgis Būda
 
Būsimasis kalbininkas Vytautas Būda prie tėvo Jurgio Būdos ir Igno Petreikio sušaudymo vietos ir kapo Salantuose. J. Būdos ir I. Petreikio palaikai perlaidoti Gargždelės kapinėse 1952 VII 13. Salantai, 1944 XI 07. Nežino...
Budu laidotuves
 
 Jurgio Būdos (1887-1941) palaikų perlaidojimas Salantų (Gargždelės) kapinėse. Salantai, 1952 VII 13. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Budu laidotuves
 
 Jurgio Būdos (1887-1941) palaikų perlaidojimas Salantų (Gargždelės) kapinėse. Salantai, 1952 VII 13. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Budu laidotuves
 
Jurgio Būdos sūnaus Vinco (1922-1953) laidotuvių procesija prie Būdų šeimos namo Salantuose. Salantai, 1953 m. VII mėn. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
Budu laidotuves
 
Jurgio Būdos sūnaus Vinco (1922-1953) laidotuvių dalyviai prie kapo Salantų (Gargždelės) kapinėse. Salantai, 1953 m. VII mėn. Nežinomas fotografas. Nuotr. iš Vytauto Būdos šeimos archyvo.
 
 
Powered by Phoca Gallery