Salantų vaizdų kaita

Nuotr. iš P. Vaniuchino archyvo.

Lyginant įvairių laikmečių vaizdus išryškėja ką esame praradę, išsaugoję bei įgiję. Sugretinę nuotraukas su Salantų miesto praeities ir dabarties vaizdais, matome kokie pokyčiai įvyko per keletą dešimtmečių konkrečioje vietoje.

Pirmoje dalyje pamatysite kaip keitėsi Turgaus a. 15 pastato ir vietos vaizdas nuo XX a. 2 deš. iki mūsų dienų. Nuo XVII a. iki sovietmečio ši gatvė vadinosi Turgaus gatvė, sovietmečiu - Georgijaus Tyrino aikštė, dabar - Turgaus aikštė.

Iki 1926 m. kilusio didžiojo Salantų gaisro, kuris nusiaubė visą miesto centrinę aikštę, šioje vietoje stovėjo mediniai namai. Po gaisro čia iškilo du sujungti mūriniai namai. Turgaus gatvės namo Nr. 23 pirmajame aukšte veikė žydės Dveirės Movšovičienės geležies ir jos dirbinių parduotuvė. Namo antrame aukšte gyveno garsus to meto Salantų gydytojas žydas Isakas Perlis. Kitame name veikė arbatinė, kepykla ir parduotuvė ir žydo Simono Florenco žalių odų, kailių, šerių, ašutų parduotuvė.

Sovietmečiu žydų gyvenamieji namai buvo nugriauti, o jų vietoje iškilo naujas menkavertis architektūrine prasme pastatas. Jame įsikūrė Salantų miesto ir Imbarės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomieji komitetai ir milicijos skyrius. Nuo 1990 m. šiame pastate veikė Salantų miesto merija, o nuo 1994 m. į šį pastatą įsikėlė Kretingos rajono Salantų meno mokykla.

Antroje dalyje pamatysite kaip keitėsi Dariaus ir Girėno g. 5 pastato ir vietos vaizdas nuo XX a. 3 deš. iki mūsų dienų. Nuo XVII a. iki sovietmečio ši gatvė vadinosi Bažnyčios gatve.

Šioje vietoje 1912 m. Salantų vartotojų bendrovė „Kaukas“pasistatė medinį namą, kuriame veikė bendrovės parduotuvė. Per 1926 m. bendrovės namas sudegė. 1936 m. bendrovė pradėjo statyti naują mūrinį pastatą. Pastato pirmajame aukšte veikė parduotuvė, o antrame įsikūrė administracija. Sovietmečiu šiame pastate veikė Salantų vartotojų kooperatyvas. Pirmajame ir antrajame aukštuose veikė parduotuvės, o trečiame aukšte įsikūrė administracija.1996 m. bankrutavus Salantų vartotojų kooperatyvui, šį pastatą įsigijo salantiškė Dalia Sungailienė, vėliau jį pardavė. Šiandien čia veikia UAB "Rasveta" statybinių medžiagų, ūkinių ir namų apyvokos prekių parduotuvė.

Trečioje dalyje pamatysite kaip keitėsi M. Valančiaus g. Nr. 2 pastato ir vietos vaizdas nuo XX a. 2 deš. iki mūsų dienų. XIX a. ši gatvė vadinosi Liepojos, sovietmečiu - Komunarų, dabar - Motiejaus Valančiaus gatvė.

Tarpukariu šis pastatas priklausė Šarkoms. Čia veikė K. Šarkienės kolonialių prekių, tabako ir papirosų parduotuvė, užeiga, kitos privačios parduotuvės. Sovietmečių šiame pastate veikė viešoji maitinimo įstaiga, kulinarijos parduotuvė, kepykla, kurioje buvo kepamas garsusis "Salantų pyragas". Antrame namo aukšte gyveno salantiškių šeimos.

Ketvirtoje dalyje pamatysite kaip keitėsi A. Salio g. Nr. 4 pastato ir vietos vaizdas nuo 1910 m. iki mūsų dienų. Tarpukariu ši gatvė vadinosi Sinagogų, sovietmečiu - Marytės Melnikaitės, dabar - Antano Salio gatvė.

XIX a. pirmoje pusėje Salantų žydų bendruomenė čia pasistatė sinagogą, kuri stipriai nukentėjo per 1926 m. Salantuose kilusį gaisrą. Po gaisro sinagoga buvo perstatyta pagal nežinomo architekto parengtą projektą. Sovietmečiu buvusi sinagoga buvo perplanuota.1958 m. šiame pastate įsikūrė Salantų kultūros namai, kurie 2004 m. reorganizuoti į kultūros centrą. 2011 m. Salantų kultūros centras buvo renovuotas.

Penktoje dalyje pamatysite kaip keitėsi M. Valančiaus g. tilto per Salantą ir vietos vaizdas nuo XX a. 2 deš. iki mūsų dienų.

XIX a. medinis tiltas jungė Salantus su istoriniu Užtiltės kaimu, kuris susiformavo XVIII a. pab., grafų Tiškevičių Grūšlaukės dvarui priklausančioje bendro naudojimo žemėje. Plečiantis Salantams, XX a. 5 deš. Užtiltės kaimas, kuris dar buvo vadinamas Naujaisiais Salantais buvo prijungtas prie miesto.1940 m. medinis tiltas buvo nugriautas ir pradėtas statyti naujas mūrinis tiltas.

Šeštoje ir devintoje dalyse pamatysite kaip keitėsi Salantų miesto Turgaus aikštės vaizdas nuo 1910 m. iki mūsų dienų. XVII a. dokumentuose ši aikštė vadinama Turgaus aikšte, tarpukariu – Turgaus gatve. Po 1926 m. kilusio gaisro Salantai buvo perplanuoti, o centrinėje dalyje iškilo nauji mūriniai namai. Tarybiniais laikais, miesto centre įrengus tarybinių karių kapus ir pastačius ant postamento rusų tanką IS-2 kaip paminklą SSRS didvyriui gvardijos jaunesniajam leitenantui Georgijui Tyrinui, žuvusiam prie Salantų 1944 m. spalio 18 d., ši aikštė buvo pavadinta G. Tyrino vardu. Dabar ši aikštė, kaip ir anksčiau, yra vadinama Turgaus aikšte.

 

(Bus daugiau)