kaita

Šiame name 1918 - 1919 m. veikė kairiosios pakraipos partijų atstovų suformuota Salantų valsčiaus taryba ir revoliucinis komitetas. Salantai, 1989 m.

Fot. Antanas Lūža. © Kretingos muziejaus nuotrauka, IF 6697.

 
Sustabdyti demonstraciją
Pradėti demonstraciją
Atnaujinti
Uždaryti langą